Dự án/Công trình

 • Kho và trạm xuất LPG Đông Phương
  Kho và trạm xuất LPG Đông Phương
  KCN Hưng Phú 2A – TP. Cần Thơ
 • Tổng kho xăng dầu Cần Thơ
  Tổng kho xăng dầu Cần Thơ
  KCN Hưng Phú – TP. Cần Thơ
 • Nhà máy lọc hóa dầu Nam Việt
  Nhà máy lọc hóa dầu Nam Việt
  KCN Hưng Phú – TP. Cần Thơ
 • Nhà máy chế biến dầu nặng Long Hưng Việt Nam
  Nhà máy chế biến dầu nặng Long Hưng Việt Nam
  Cụm CN Kiến Thành – Cần Đước – Long An
 • Cửa hàng xăng dầu Số 11 – PV Oil Sài Gòn
  Cửa hàng xăng dầu Số 11 – PV Oil Sài Gòn
  KCN Khí Điện Đạm Cà Mau - Tỉnh Cà Mau