Dự án/Công trình

 • Kho và trạm LPG / CNG Long Đức
  Kho và trạm LPG / CNG Long Đức
  KCN Long Đức – Nhơn Trạch – Đồng Nai
 • Kho và trạm xuất Xăng dầu Đông Phương
  Kho và trạm xuất Xăng dầu Đông Phương
  KCN Hưng Phú 2A – Tp Cần Thơ
 • Kho và trạm xuất LPG Đông Phương
  Kho và trạm xuất LPG Đông Phương
  KCN Hưng Phú 2A – Tp Cần Thơ
 • Tổng kho xăng dầu Cần Thơ
  Tổng kho xăng dầu Cần Thơ
  KCN Hưng Phú – Tp Cần Thơ
 • Nhà máy lọc hóa dầu Nam Việt
  Nhà máy lọc hóa dầu Nam Việt
  KCN Hưng Phú – Tp Cần Thơ
 • Nhà máy chế biến dầu nặng Long Hưng Việt Nam
  Nhà máy chế biến dầu nặng Long Hưng Việt Nam
  Cụm CN Kiến Thành – Cần Đước – Long An