Giới thiệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân sự cao cấp chuyên ngành tư vấn thiết kế và quản lý dự án trong lĩnh vực dầu khí. Hiện nay, HTTEK đang tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia am hiểu chuyên sâu về kỹ thuật, pháp lý chuyên ngành đủ khả năng đảm nhiệm các vai trò cụ thể trong từng công việc, từng dự án theo yêu cầu của đối tác và chủ đầu tư.