Dự án

 • Kho xăng dầu Hải Linh Vũng Tàu
  Kho xăng dầu Hải Linh Vũng Tàu
  KCN Cái Mép - Tp Vũng Tàu
 • Kho xăng dầu Hải Linh Hải Phòng
  Kho xăng dầu Hải Linh Hải Phòng
  Quận Hải An - Tp Hải Phòng
 • Kho và trạm LPG / CNG Long Đức
  Kho và trạm LPG / CNG Long Đức
  KCN Long Đức – Nhơn Trạch – Đồng Nai
 • Kho và trạm xuất Xăng dầu Đông Phương
  Kho và trạm xuất Xăng dầu Đông Phương
  KCN Hưng Phú 2A – Tp Cần Thơ
 • Kho và trạm xuất LPG Đông Phương
  Kho và trạm xuất LPG Đông Phương
  KCN Hưng Phú 2A – Tp Cần Thơ
 • Tổng kho xăng dầu Cần Thơ
  Tổng kho xăng dầu Cần Thơ
  KCN Hưng Phú – Tp Cần Thơ