Dự án

 • Tổng kho xăng dầu Hải Linh Vũng Tàu
  Tổng kho xăng dầu Hải Linh Vũng Tàu
  KCN Cái Mép - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tổng kho xăng dầu Hải Linh Hải Phòng
  Tổng kho xăng dầu Hải Linh Hải Phòng
  Quận Hải An - TP. Hải Phòng
 • Trạm chiết nạp LPG Nha Trang
  Trạm chiết nạp LPG Nha Trang
  CCN Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
 • Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa - Vũng Tàu
  Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa - Vũng Tàu
  CCN An Nghãi, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Kho và trạm LPG / CNG Long Đức
  Kho và trạm LPG / CNG Long Đức
  KCN Long Đức – Nhơn Trạch – Đồng Nai
 • Kho và trạm xuất xăng dầu Đông Phương
  Kho và trạm xuất xăng dầu Đông Phương
  KCN Hưng Phú 2A – TP. Cần Thơ