Dự án/Công trình

 • Kho LNG Nhà máy điện Hiệp Phước
  Kho LNG Nhà máy điện Hiệp Phước
  Hiệp Phước – Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh
 • Kho cảng LNG Hải Linh Vũng Tàu
  Kho cảng LNG Hải Linh Vũng Tàu
  KCN Cái Mép - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tổng kho xăng dầu Hải Linh Vũng Tàu
  Tổng kho xăng dầu Hải Linh Vũng Tàu
  KCN Cái Mép - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tổng kho xăng dầu Hải Linh Hải Phòng
  Tổng kho xăng dầu Hải Linh Hải Phòng
  Quận Hải An - TP. Hải Phòng
 • Trạm chiết nạp LPG Nha Trang
  Trạm chiết nạp LPG Nha Trang
  CCN Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
 • Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa - Vũng Tàu
  Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa - Vũng Tàu
  CCN An Nghãi, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu