Lĩnh vực hoạt động tư vấn

 • Nhà máy chế biến Khí (GPP);
 • Nhà máy chế biến Condensate (CPP);
 • Nhà máy lọc hóa dầu;
 • Nhà máy nhiên liệu sinh học;
 • Nhà máy khí nén CNG;
 • Tuyến ống dẫn khí, dẫn dầu;
 • Tuyến ống dẫn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG);
 • Kho tiếp nhận và tái hóa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG);
 • Kho và Trạm chiết nạp LPG;
 • Trạm phân phối khí (GDS);
 • Kho chứa / xuất nhập xăng dầu;
 • Cửa hàng bán lẻ xăng dầu.