Lĩnh vực hoạt động tư vấn

  • Nhà máy chế biến Khí (GPP);
  • Nhà máy chế biến Condensate (CPP);
  • Nhà máy lọc hóa dầu;
  • Nhà máy nhiên liệu sinh học;
  • Nhà máy khí nén CNG;
  • Tuyến ống dẫn khí, dẫn dầu;
  • Kho và Trạm chiết nạp LPG;
  • Trạm phân phối khí (GDS);
  • Kho chứa / xuất nhập xăng dầu;
  • Cửa hàng bán lẻ xăng dầu.