Loại hình dịch vụ tư vấn

  • Tư vấn lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) và đánh giá hiệu quả dự án;
  • Tư vấn thiết kế cơ sở;
  • Tư vấn thiết kế kỹ thuật;
  • Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công;
  • Tư vấn thiết kế phòng cháy và chữa cháy (PCCC);
  • Tư vấn các giải pháp công nghệ chuyên ngành;
  • Tư vấn quản lý dự án;
  • Tư vấn đấu thầu
  • Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình;
  • Tham gia các gói thầu EPC hoặc gói thầu chìa khóa trao tay trong ngành dầu khí.