Lĩnh vực cung cấp nhân sự

HTTEK có khả năng cung cấp đầy đủ các loại hình kỹ sư tư vấn chuyên ngành dầu khí với những cấp độ khác nhau từ Kỹ sư/ Kỹ sư chính/ Chủ trì bộ môn/ Chủ nhiệm thiết kế/ Giám đốc dự án, bao gồm:

  • Kỹ sư công nghệ (Onshore và Offshore);
  • Kỹ sư đường ống;
  • Kỹ sư tuyến ống;
  • Kỹ sư điện;
  • Kỹ sư điều khiển, đo lường;
  • Kỹ sư PCCC;
  • Kỹ sư kết cấu;
  • Kỹ sư xây dựng...