Lĩnh vực cung cấp nhân sự

HTTEK đang xây dựng kế hoạch nhằm có khả năng cung cấp đầy đủ các loại hình kỹ sư tư vấn chuyên ngành dầu khí với những cấp độ khác nhau từ Kỹ sư / Kỹ sư chính / Chủ trì bộ môn / Chủ nhiệm thiết kế / Giám đốc dự án, bao gồm:

  • Kỹ sư công nghệ (Onshore và Offshore);
  • Kỹ sư đường ống;
  • Kỹ sư tuyến ống;
  • Kỹ sư điện;
  • Kỹ sư điều khiển đo lường;
  • Kỹ sư PCCC;
  • Kỹ sư kết cấu;
  • Kỹ sư xây dựng.

Hiện nay do đang trong quá trình xây dựng cũng như đây lại là lĩnh vực đòi hỏi phải có kế hoạch đầu tư lâu dài và cụ thể nên HTTEK chỉ có thể cung cấp được một loại hình nhân sự Kỹ sư công nghệ có đủ khả năng đảm nhận các vai trò kỹ sư chính, chủ nhiệm thiết kế và hoặc giám đốc dự án cho các công trình dầu khí ngoài khơi và trong bờ.