Giới thiệu

HTTEK luôn có kế hoạch đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia lành nghề trong các chuyên ngành thuộc lĩnh vực dầu khí nhằm cung cấp nhân sự tư vấn cao cấp cho các đối tác, chủ đầu tư trong quá trình triển khai công việc tư vấn thiết kế cũng như tham gia hỗ trợ công việc tư vấn quản lý dự án.