Khách hàng

Với bề dày kinh nghiệm cùng với những thành công thực tế, HTTEK đã và đang là đối tác truyền thống, đáng tin cậy của các khách hàng như là: PV GAS, PV OIL, NAM VIET OIL, ORIENT OIL, HẢI LINH LTD., HIỆP PHƯỚC LTD.,….