Projects

 • Hiep Phuoc LNG Terminal
  Hiep Phuoc LNG Terminal
  Hiep Phuoc - Nha Be - HCM City
 • Hai Linh Vung Tau LNG Terminal
  Hai Linh Vung Tau LNG Terminal
  Cai Mep Industrial Zone - Ba Ria - Vung Tau Province
 • Hai Linh Oil Products Storage
  Hai Linh Oil Products Storage
  Cai Mep Industrial Zone - Vung Tau City
 • Hai Linh oil products storage
  Hai Linh oil products storage
  Hai An Districts - Hai Phong City
 • Trạm chiết nạp LPG Nha Trang
  Trạm chiết nạp LPG Nha Trang
  .
 • Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa - Vũng Tàu
  Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa - Vũng Tàu
  Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa - Vũng Tàu